“Bản thỏa thuận Hợp tác nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp”

Ngày:09/08/2010

Ngày 05 tháng 08 năm 2010, tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ caoTrường Đại Học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh đã thống nhất ký kết bản thỏa thuận về việc hợp tác nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp.

Ngoài một số lĩnh vực hợp tác chung , hai bên cũng thảo luận và nhất trí đưa ra các hoạt động cụ thể như: nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật in vitro nhân nhanh các loại cây cảnh và hoa; hợp tác nghiên cứu, đánh giá, thử nghiệm một số giống cây trồng chuyển gen; xây dựng các chương trình nghiên cứu tạo giống vật nuôi ứng dụng công nghệ cao; đào tạo kỹ năng phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học cho cán bộ nghiên cứu và kỹ thuật viên của các doanh nghiệp tham gia ươm tạo tại Khu NNCNC. Theo đó, Ban Quản lý cũng sẽ tạo điều kiện cho sinh viên của Trường thực tập tại Khu NNCNC.

Sau đây là một số hình ảnh diễn ra tại buổi lễ ký kết

  1. Lễ ký kết “Bản thỏa thuận Hợp tác nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp”
  2. Lễ ký kết “Bản thỏa thuận Hợp tác nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp”
  3. Lễ ký kết “Bản thỏa thuận Hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao”
  4. Buổi lễ ký kết “Hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ” với Viện Sinh học Nhiệt đới
  5. Chuyến thăm quan và làm việc của Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM