Các hoạt động ươm tạo chính

Ngày:31/01/2013

Trung tâm ươm tạo sẽ ưu tiên cung cấp một số chương trình hỗ trợ chính cho doanh nghiệp trong quá trình ươm tạo, gồm:

- Hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh, cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiền ươm tạo, chuẩn bị cho các doanh nghiệp đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí xét tuyển đầu vào của Trung tâm ươm tạo.

- Hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp, cung cấp hạ tầng cơ sở và các dịch vụ cần thiết để các doanh nghiệp đã được tuyển chọn vào Vườn ươm có đủ điều kiện cần thiết để khởi nghiệp và triển khai công việc kinh doanh thành công.

- Hỗ trợ kinh doanh, cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp hoàn chỉnh, cải tiến sản phẩm, thử nghiệm thị trường, khai thác các cơ hội kinh doanh, phát triển quan hệ đối tác với các doanh nghiệp khác, giới thiệu, tiếp xúc các nhà đầu tư, tổ chức tài chính nhằm tìm kiếm nguồn vốn phát triển kinh doanh; và làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các chương trình hỗ trợ/chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ.

- Tổ chức các khoá đào tạo kỹ năng chuyên sâu theo nhu cầu cụ thể của nhóm các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức.

  1. Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cần pháp nhân để hoạt động hiệu quả
  2. Khu Nông nghiệp công nghệ cao sẽ hoạt động vào tháng 9/2009
  3. Giai đoạn ươm tạo chính thức