Các dịch vụ hỗ trợ tại Trung tâm Ươm tạo

ho tro

Thuê văn phòng và các phòng chức năng

Các tổ chức, cá nhân khi tham gia ươm tạo tại Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao được hưởng những ưu đãi đặc biệt của Trung tâm về phí sử dụng văn phòng và các phòng chức năng như: phòng họp, phòng hội thảo, phòng thí nghiệm…