Các lĩnh vực tham gia ươm tạo

Checklist with pen isolated on white

Các lĩnh vực mà Trung tâm tập trung ươm tạo bao gồm:

- Hoa lan, cây kiểng và hoa các loại.

- Nấm, cây dược liệu.

- Giống cây trồng.

Điều kiện tham gia ươm tạo

dieu kien tham giam

Các Doanh nghiệp muốn tham gia chương trình ươm tạo tại Trung tâm Ươm tạo Nông nghiệp Công nghệ cao phải hội đủ những điều kiện sau:

Đối tượng tham gia ươm tạo

doi tuong tham gia

Các đối tượng hoạt động tại Trung tâm ươm tạo do Ban Giám đốc Trung tâm ươm tạo cho phép và phải tuân thủ quy chế hoạt động của Trung tâm ươm tạo, bao gồm: