Giai đoạn ươm tạo chính thức

uom tao chinh thuc

Thời gian ươm tạo một doanh nghiệp tại Trung tâm ươm tạo trung bình từ 1 đến 3 năm theo quy trình gồm 4 giai đoạn từ Tuyển chọn, Tiền ươm tạo, Ươm tạo và Hậu ươm tạo với các bước cơ bản sau:

Giai đoạn tiền ươm tạo

tien uom tao

Giai đoạn này áp dụng cho các đối tượng chưa thành lập doanh nghiệp, chương trình sẽ chuẩn bị cho các đối tượng này đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn để được xét chọn gia nhập vườn ươm.

Quy trình ươm tạo

Thời gian ươm tạo một doanh nghiệp tại Trung tâm ươm tạo trung bình từ 1 đến 3 năm theo quy trình gồm 4 giai đoạn từ Tuyển chọn, Tiền ươm tạo, Ươm tạo và Hậu ươm tạo

Giai đoạn hậu ươm tạo

tot nghiep

Các doanh nghiệp sau khi đủ điều kiện xét tốt nghiệp của Trung tâm Ươm tạo sẽ được độc lập trong hoạt động của mình.