Chương trình tìm kiếm các ứng viên tham gia ươm tạo

ung vien tiem nang

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao (Trung tâm Ươm tạo) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, được thành lập theo Quyết định số 4615/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hình thành và phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thông tin tuyển dụng 2017

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

1. Số lượng và vị trí cần tuyển:

  Số lượng cần tuyển: 15 chỉ tiêu

- Kế toán: 01 người.

- Quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp: 01 người.

- Quản lý hạ tầng kỹ thuật và Tiện ích: 01 người.

- Hỗ trợ công nghệ tế bào thực vật: 04 người.

- Hỗ trợ công nghệ vi sinh: 03 người.

- Hỗ trợ công nghệ cây trồng: 05 người.

 2. Điều kiện dự tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp;

- Vị trí kế toán viên: Tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp trở lên chuyên ngành Kế toán.

- Vị trí Quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp: tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế.

- Vị trí Quản lý hạ tầng kỹ thuật và tiện ích: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng.

- Vị trí Hỗ trợ công nghệ tế bào thực vật: Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành Sinh học, Công nghệ sinh học.

- Vị trí Hỗ trợ công nghệ vi sinh: tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành Sinh học, Công nghệ sinh học.

- Vị trí Hỗ trợ công nghệ cây trồng: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên một trong các chuyên ngành Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Công nghệ sinh học, Nông học.

e) Có trình độ tin học A trở lên.

f) Ngoại ngữ trình độ B trở lên.

g) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

4. Hồ sơ dự tuyển:

a) Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp); trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 22/5/2017 đến hết ngày 15/6/2017.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao. Địa chỉ: Lầu 1 số 499ABC Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0862 646 103.