Giới thiệu Phòng Ươm tạo Công nghệ

Phòng Ươm tạo Công nghệ trực thuộc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao, được trang bị những cơ sở hạ tầng hiện đại thuộc các lĩnh vực như nuôi cấy mô tế bào thực vật, sản xuất thực nghiệm, công nghệ vi sinh nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu và hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia ươm tạo.

Trang thiết bị phòng Ươm tạo Công nghệ

Những cơ sở hạ tầng, thiết bị được trang bị cho phòng Ươm tạo Công nghệ với mục tiêu nghiên cứu và hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia ươm tạo: hệ thống phòng thí nghiệm (công nghệ tế bào thực vật, công nghệ vi sinh, sinh học phân tử ứng dụng …), hệ thống nhà màng, nhà xưởng, đất đai …