Tọa đàm “Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao: những cơ hội và thách thức”

Ngày:27/05/2013

Vào ngày thứ Năm, 30/5/2013, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Tp.HCM sẽ phối hợp với khoa Tài chính – Marketing của trường Đại học Kinh tế tổ chức chương trình tọa đàm, kết hợp tham quan với chủ đề “Khởi nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao: những cơ hội và thách thức”.

Chương trình diễn ra từ 8h30 sáng đến 4h30 chiều tại trụ sở chính của khu Nông nghiệp công nghệ cao Tp.HCM, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Tp.HCM. Buổi sáng là chương trình tham quan toàn khu. Buổi chiều là chương trình tọa đàm, giao lưu giữa sinh viên và các doanh nghiệp đang ươm tạo tại trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao và ra mắt chương trình thực tập hè của sinh viên trường đại học Kinh tế.

  1. Lễ ký kết “Bản thỏa thuận Hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao”
  2. “Bản thỏa thuận Hợp tác nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp”
  3. Lễ ký kết “Bản thỏa thuận Hợp tác nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp”
  4. Lễ ký kết “Bản thỏa thuận Hợp tác nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp”
  5. Khu Nông nghiệp Công nghệ cao – Giải pháp thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn