Giải phóng nguồn Carbon trong đất làm tăng hiệu ứng nhà kính

Ngày:01/03/2013
Một nhóm nghiên cứu từ trường Đại học California, Davis, nhà khoa học thực vật xác định được một nguồn thải cacbon, có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc hiểu sự thay đổi toàn cầu quá khứ và tương lai.
Trong khi các nghiên cứu trước đây cho thấy xói mòn có thể chôn vùi carbon trong đất, hoạt động như một bể chứa carbon, hoặc lưu trữ, nghiên cứu mới công bố tuần này trên kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia phát hiện ra một phần hồ chứa đó chỉ là tạm thời.
Johan Six, đồng tác giả, giáo sư khoa học thực vật tại Đại học UC Davis, cho biết, “Đó là tất cả những phần để tìm ra chu kỳ carbon toàn cầu. Ở đâu là nguồn, và ở đâu là nơi chứa? sự xói mòn là một số cách đưa vào nơi chứa, nhưng, khi chúng tôi phát hiện ra, nó cũng có thể trở thành một nguồn.”
Các nhà nghiên cứu ước tính khoảng một nửa số carbon bị chôn vùi trong đất do xói mòn sẽ được tái phát sinh vào bầu khí quyển trong vòng khoảng 500 năm, và có thể nhanh hơn do biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu có thể đẩy nhanh tốc độ phân hủy, giúp việc giải phóng carbon bị chôn vùi.
Như một nghiên cứu trong trường hợp này, các nhà nghiên cứu sử dụng định tuổi cacbon phóng xạ và quang học để tính toán lượng khí thải carbon bị bắt trong đất và thải vào khí quyển trong suốt 6.000 năm qua dọc theo sông Dijle ở Bỉ.
Sông Dijle tại Bỉ (Ảnh: Kris.buelens (người nghiên cứu) [ GFDL
hoặc CC-BY-SA-3,0-2,5-2,0-1,0 ], thông qua Wikimedia Commons )
Phạm vi thời gian dài nghiên cứu từ 4000 BC đến 2000 AD – cho phép các nhà nghiên cứu nhận thấy carbon chôn vùi dần dần vào khí quyển. Diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi đáng kể – lịch sử nguồn lớn nhất của sự xói mòn toàn cầu – bắt đầu chủ yếu trong vòng 150 năm qua, theo khung thời gian của các nhà nghiên cứu của 500 năm. Vì vậy, hầu hết carbon cô lập trong đất trong khoảng 150 năm qua của lịch sử nông nghiệp đã không được phát sinh nhưng có thể trở thành một nguồn carbon đáng kể trong tương lai, với các tác động đối với quản lý đất đai.
Gert Verstraeten, đồng tác giả nghiên cứu, giáo sư tại KU Men, Bỉ, cho biết, “Kết quả của chúng tôi cho thấy một nửa của cacbon ban đầu hiện diện trong đất và thực vật vào bầu khí quyển như là một kết quả của việc chuyển đổi nông nghiệp”.
Sáu lưu ý xói mòn có thể được giảm thiểu bằng phương pháp nông nghiệp không cày và cày cạn cũng như bao gồm cắt xén, có thể đảm bảo rằng đất không bạc màu.
Kristof Van Oost, tác giả chính, Trường Đại học Catholique de Louvain ở Bỉ cho biết “Chúng ta cần biết ở đâu và bao nhiêu carbon đang được giải phóng hoặc bị bắt giữ để phát triển các biện pháp hợp lý và xác định hiệu quả để hạn chế biến đổi khí hậu”.
Văn Hiểu
  1. Trồng dưa leo trong nhà màng theo hướng công nghệ cao