GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

Hinh toan canh

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, được thành lập theo Quyết định số 4615/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hình thành và phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

chuc nang

CHỨC NĂNG

Với mục tiêu trở thành đầu mối cung cấp dịch vụ ươm tạo các công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp và ươm tạo thành công các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao đã xác định được chức năng của mình như sau:

CƠ CẤU TỔ CHỨC

co cau to chuc

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM.

Cơ cấu bộ máy tổ chức  của Trung tâm ươm tạo gồm:

ĐỊNH HƯỚNG

dinh huong

Các lĩnh vực mà Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao thực hiện ươm tạo doanh nghiệp gồm:

- Hoa lan, cây kiểng và hoa các loại
- Nấm, cây dược liệu
- Giống cây trồng
- Rau an toàn
- Các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp…
- Lĩnh vực thủy sản