Hình ảnh lớp học Quản lý Rủi ro Thiên tai

Ngày:16/11/2016

Hiện nay, với nguy cơ bão lũ hàng năm và hoạt động của doanh nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều nhà cung cấp và dịch vụ bên ngoài, nguy cơ bị gián đoạn sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp là rất lớn. Chính quyền địa phương cũng chưa có sẵn những dịch vụ hỗ trợ cần thiết (hay hệ thống dự phòng cung cấp dịch vụ) cho doanh nghiệp để ứng phó trong tình huống thiên tai. Hầu hết các doanh nghiệp đều phụ thuộc vào hệ thống giao thông, dịch vụ viễn thông, điện, nhiên liệu, và cấp thoát nước, nhưng có đến gần 70% chưa có phương án dự phòng cho các dịch vụ đó khi thiên tai xảy ra mặc dù đa số doanh nghiệp đều cho rằng đây là việc làm cần thiết. Điều này cho thấy các doanh nghiệp vẫn còn rất thụ động trong các tình huống khẩn cấp do thiên tai.

Thực tế trên cho thấy sự cấp thiết của việc tăng cường quản lý rủi ro thiên tai trong khối doanh nghiệp tại Việt Nam. Với mục đích bảo vệ đầu tư và tài sản của doanh nghiệp và duy trì phát triển kinh tế xã hội bền vững và ổn định, hôm nay ngày 08/11/2016, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao tồ chức chương trình đào tạo “ Quản lý rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp” . Các học viên tham gia khóa học là các doanh nghiệp đang tham gia chương trình ươm tạo tại Trung tâm, doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao và các tổ chức/cá nhân, các doanh nghiệp nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận quan tâm đến hoạt động quản lý rủi ro thiên tai nhằm ổn định quá trình sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.

Đến với khóa đào tạo có  ThS. Nguyễn Thái Thùy Hoa – Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 sẽ đứng ra điều phối và giảng dạy xuyên suốt chương trình này.

Vói sự nhiệt tình trao đổi của các anh/chị học viên cùng những kinh nghiệm quý báu của ThS. Nguyễn Thái Thùy Hoa đã giúp giải quyết được những nội dung quan trọng và cơ bản nhất về chủ đề này như: Khái niệm về quản lý rủi ro thiên tai; Giảm nhẹ rủi ro thiên tai; đánh giá rủi ro thiên tai, điểm mạnh/điểm yếu; Lập kế hoạch chuẩn bị ứng phó thiên tai; Một số biện pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai…  

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, các Anh/Chị học viên sẽ nâng cao nhận thức và năng lực, đồng thời tăng cường sự chủ động trong hoạt động quản lý rủi ro thiên tai. Từ đó, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được ổn định và phát triển.

Giảng viên chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động quản lý rủi ro thiên tai

  Các Anh/Chị học viên trao đổi ý kiến nhằm xây dựng bài thảo luận nhóm

Học viên trình bày ý tưởng trong việc ứng dụng các kiến thức, kỹ năng
về quản lý rủi ro thiên tai đã được cập nhật
vào áp dụng ở những tình huống sản xuất kinh doanh cụ thể

 

Th.S Nguyễn Thái Thùy Hoa và các Anh/Chị học viên tham dự chương trình

  1. Khóa đào tạo -”QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI TRONG NÔNG NGHIỆP”
  2. QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI CHO DOANH NGHIỆP
  3. Thông báo khai giảng khóa đào tạo “Tập huấn kỹ thuật canh tác không sử dụng đất”, “Tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm” và “Quản lý rủi ro thiên tai”
  4. Hình Ảnh Lớp Kỹ Thuật Trồng Nấm
  5. Hội thảo “Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ – Cơ hội hình thành và phát triển doanh nghiệp công nghệ”