Hình ảnh tham dự lớp Sản xuất và Ứng dụng Vi sinh trong nông nghiệp

Ngày:11/10/2016

Nằm trong kế hoạch tổng thể thuộc chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia ươm tạo, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghiệp Công nghệ cao dự kiến tổ chức khóa đào tạo « Sản xuất và ứng dụng vi sinh trong nông nghiệp» dành cho các doanh nghiệp  đang tham gia chương trình ươm tạo và những cá nhân có quan tâm.

Mục tiêu: cuối học phần này, học viên sẽ hiểu được :

Trang bị những kiến thức cơ bản sản xuất và kinh doanh các chế phẩm vi sinh ứng dụng cho ngành nông nghiệp, xây dựng và vận hành các phòng thí nghiệm vi sinh. Sau lớp tập huấn, học viên sẽ nắm rõ quy trình và những thông tin căn bản cần thiết nhất về những quy tắc an toàn, các thiết bị cần có trong phòng thí nghiệm.

 

ông Nguyễn Duy Long – Trưởng phòng công nghệ  Vi Sinh hướng dẫn lớp

Tham quan Xưởng sàn xuất vi sinh

Học viên thực hành


  1. SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VI SINH TRONG NÔNG NGHIỆP
  2. “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa, cây kiểng”
  3. Khai giảng khóa học “Công nghệ sinh học và ứng dụng công nghệ vi sinh trong nông nghiệp xanh”
  4. Khu Nông nghiệp công nghệ cao – Chuyển giao hiệu quả một số mô hình sản xuất
  5. “Bản thỏa thuận Hợp tác nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp”