Lễ ký kết “Bản thỏa thuận Hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao”

Ngày:11/06/2010

Ngày 08/06/2010, tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ caoTrung tâm Công nghệ Sinh học Tp.Hồ Chí Minh đã thống nhất ký kết bản thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.


Tại buổi ký kết, hai bên đã thỏa thuận phối hợp thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thực hiện công tác chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng như phối hợp tổ chức các buổi hội nghị khoa học, hội thảo, các sự kiện…liên quan đến nông nghiệp.


Đại diện Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao – Giám đốc Nguyễn Hải An đã ký kết bản thảo thuận với lãnh đạo Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM

  1. Lễ ký kết hợp tác giữa trường ĐH Mở Tp.HCM và Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao
  2. Lễ ký kết hợp tác với Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm – Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM
  3. Hội thảo “Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ – Cơ hội hình thành và phát triển doanh nghiệp công nghệ”
  4. Trồng dưa leo trong nhà màng theo hướng công nghệ cao
  5. Hội chợ Quốc tế Nông nghiệp Công nghệ cao và Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM 2012 – Hi-tech Agro 2012