Lễ ký kết “Bản thỏa thuận Hợp tác nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp”

Ngày:28/06/2010

Ngày 25 tháng 06 năm 2010, tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh cũng đã cùng với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II ký kết bản thỏa thuận về việc hợp tác nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tại buổi ký kết, hai bên đã cùng nhau thỏa thuận hợp tác và hỗ trợ trong tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và tư vấn trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, hai bên cũng cam kết chia sẻ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới liên kết các chuyên gia, đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực đào tạo tư vấn khác. Hơn nữa, hai bên cũng phối hợp, liên kết đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp. Phối hợp tổ chức các hội nghị khoa học, hội thảo, các chương trình xúc tiến thương mại, các sự kiện…liên quan đến nông nghiệp.

Buổi ký kết diễn ra trong không khí trang trọng và tinh thần hợp tác của hai bên

Lãnh đạo hai bên đã thống nhất ký kết Bản thỏa thuận

  1. Lễ ký kết “Bản thỏa thuận Hợp tác nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp”
  2. “Bản thỏa thuận Hợp tác nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp”
  3. Lễ ký kết “Bản thỏa thuận Hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao”
  4. Buổi lễ ký kết “Hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ” với Viện Sinh học Nhiệt đới
  5. Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao tham gia hội chợ “Nông nghiệp và Thương mại Đông Nam Bộ” năm 2011