QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI CHO DOANH NGHIỆP

Ngày:01/08/2015

 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: TRUNG TÂM ƯƠM TẠO DN NN CNC

THỜI GIAN: Ngày 11 tháng 08 năm 2015 (sáng từ 8h – 11h30, chiều từ 13h – 16h30)

ĐỊA ĐIỂM: Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Tp. HCM, Ấp 1, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, Tp. HCM.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

  1. I.       Giới thiệu chương trình Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao
  • Giới thiệu đến học viên chương trình hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hình thành và phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao. Tham quan Khu Nông nghiệp CNC.
    • Tầm quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp
  1. II.   Chương trình đào tạo kỹ năng cơ bản quản trị doanh nghiệp

Mục tiêu: cuối học phần này, học viên sẽ nắm được :

˗         Tổng quan về hoạt động QLRRTT trong doanh nghiệp

˗         Lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó thiên tai

  1. Khóa đào tạo -”QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI TRONG NÔNG NGHIỆP”
  2. TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
  3. Thông báo khai giảng khóa đào tạo “Tập huấn kỹ thuật canh tác không sử dụng đất”, “Tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm” và “Quản lý rủi ro thiên tai”
  4. Thông báo khai giảng chương trình đào tạo “Quản trị DN nông nghiệp CNC”
  5. Khai giảng khóa đào tạo “Quản trị Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao”