Quy định về giá dịch vụ

Ngày:26/02/2013

Các doanh nghiệp khi tham gia ươm tạo tại Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao sẽ được hỗ trợ của Ban Quản Lý Khu NNCNC và Trung tâm Ươm tạo cụ thể như sau:

- Hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu gồm: Phòng làm việc với diện tích khoảng 20m2 , tùy thuộc vào từng dự án ươm tạo, mỗi doanh nghiệp còn được nhận 1 mặt bằng nhà xưởng (quy mô từ 100m2 – 200m2), một modul nhà kính hoặc một lô đất.

- Hơn nữa, các doanh nghiệp còn được hỗ trợ các dịch vụ tiện ích như: thư tín, điện, nước, các tiện ích dùng chung như: điện thoại, fax, photocopy, đánh máy, nhận tin nhắn, phiên dịch, internet, phòng họp, thư viện… nhưng các doanh nghiệp phải đóng phí duy tu, bảo dưỡng các hạng mục công trình, thiết bị phục vụ hoạt động ươm tạo với biểu phí như sau:

Quy định mức phí:

TT

Hạng mục

Mức phí quy định

1

Văn phòng làm việc

      25.000 đồng/m2/tháng

2

Mặt bằng nhà xưởng

    11.111 đồng/m2/tháng

3

Nhà màng

   5.594 đồng/m2/tháng

4

Chi phí bảo dưỡng, cải tạo đất

   380 đồng/m2/năm

5

Nhà lưới

   4.474 đồng/m2/tháng

6

Nhà hậu nuôi cấy mô

   3.889 đồng/m2/tháng

7

Nhà kho

     28.162 đồng/m2/tháng

8

Nước sử dụng cho Doanh nghiệp

4.000 đồng/m3

9

Phòng thí nghiệm

9.1

-Tủ cấy

25.000 đ/tủ/ngày

9.2

-Kệ để chai mô (1 kệ 5 tầng)

2.000 đ/kệ/ngày

9.3

Hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ DN

DN tự chịu trách nhiệm

1. Mức thu

- 06 tháng đầu tiên: miễn phí

- 06 tháng tiếp theo: 25% mức phí quy định

- 06 tháng tiếp theo: 50% mức phí quy định

- 06 tháng tiếp theo: 75% mức phí quy định

- Các tháng còn lại: 100% mức phí quy định

2. Thời gian nộp

Doanh nghiệp thực hiện việc nộp phí cho Trung tâm Ươm tạo (Phòng Quản lý cơ sở hạ tầng & Tiện ích) vào ngày 05 hàng tháng (nếu ngày 05 trùng vào những ngày nghỉ theo quy định của nhà nước thì thu và nộp vào sau ngày nghỉ).

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn được Trung tâm hỗ trợ toàn bộ phí tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn, các chương trình tập huấn. Lịch đào tạo sẽ được cập nhật và thông báo kịp thời tới từng doanh nghiệp.

Đối với hoạt động tư vấn: doanh nghiệp được hỗ trợ phí chuyên gia nếu lĩnh vực tư vấn nằm trong chương trình đã được xây dựng trước theo kế hoạch hàng năm của Trung tâm Ươm tạo; đối với những lĩnh vực tư vấn theo yêu cầu riêng, doanh nghiệp phải thanh toán toàn bộ hoặc một phần phí (nếu Trung tâm Ươm tạo có thể hỗ trợ) cho chuyên gia tư vấn