TIN NÔNG NGHIỆP

CUỘC THI “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO”

 

Bạn có phải là một sinh viên yêu thích và đam mê các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp?
Bạn có ý tưởng về việc ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp?
Bạn cần vốn để phát triển ý tưởng của mình?
Hãy xem ngay thông tin cuộc thi ươm mầm doanh nghiệp để trả lời các câu hỏi bạn đang thắc mắc nhé!!!

thực phẩm hữu cơThực phẩm hữu cơ không tốt như quảng cáo

TIN HOẠT DỘNG

CUỘC THI “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO”

 

Bạn có phải là một sinh viên yêu thích và đam mê các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp?
Bạn có ý tưởng về việc ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp?
Bạn cần vốn để phát triển ý tưởng của mình?
Hãy xem ngay thông tin cuộc thi ươm mầm doanh nghiệp để trả lời các câu hỏi bạn đang thắc mắc nhé!!!

images1834229_6AKhởi nghiệp trong nông nghiệp dễ thất bại nếu không áp dụng công nghệ cao

TIN TỨC LIÊN QUAN

CUỘC THI “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO”

 

Bạn có phải là một sinh viên yêu thích và đam mê các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp?
Bạn có ý tưởng về việc ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp?
Bạn cần vốn để phát triển ý tưởng của mình?
Hãy xem ngay thông tin cuộc thi ươm mầm doanh nghiệp để trả lời các câu hỏi bạn đang thắc mắc nhé!!!

THÔNG BÁO MỜI THẦU