Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM.

Cơ cấu bộ máy tổ chức  của Trung tâm ươm tạo gồm:

– Ban Giám đốc

– Phòng Tổ chức – Hành chính

– Phòng Kế hoạch – Tài chính

– Phòng Quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp

– Phòng Quản lý cơ sở hạ tầng và tiện ích

– Phòng Ươm tạo Công nghệ

– Ban cố vấn.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận trực thuộc Trung tâm Ươm tạo do Giám đốc quy định. Khi cần thiết trong quá trình tổ chức triển khai, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo được phép điều chỉnh các bộ phận cho phù hợp. Cụ thể như sau:

1. Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng có trách nhiệm trong công tác tổ chức, quản lý nhân sự, thực hiện hoạt động hành chính văn phòng của Trung tâm, quản lý các tiện ích thuê ngoài như phòng họp, các thiết bị… Bên cạnh đó, Phòng còn có trách nhiệm hỗ trợ với các bộ phận khác trong hoạt động ươm tạo của Trung tâm.

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính

Phòng sẽ chịu trách nhiệm trong việc huy động nguồn vốn cho Trung tâm, thiết lập các đề xuất ưu đãi, chuẩn bị ngân sách vận hành cho Trung tâm, phụ trách đánh giá và báo cáo hoạt động tài chính của Trung tâm…

3. Phòng quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp

Phòng có nhiệm vụ trong việc huy động đầu vào và kết quả đầu ra của quá trình ươm tạo từ việc sàng lọc khách hàng, thành lập hội đồng tuyển chọn, xây dựng các tiêu chí chọn lọc đầu vào, giúp đỡ khách hàng tiến hành thủ tục đăng ký, quản lý và thông qua các quy chế tốt nghiệp….Quan trọng hơn, Phòng còn chịu trách nhiệm trong việc xây dựng và hoàn thiện một chương trình hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện (giúp doanh nghiệp lập bản kế hoạch kinh doanh, tổ chức các khóa đào tạo cần thiết cho doanh nghiệp, liên kết doanh nghiệp với các nguồn lực tài chính (ngân hàng, các quỹ đầu tư…). Bên cạnh đó, Phòng cũng có trách nhiệm trong việc xây dựng chiến lược phát triển của Trung tâm, xây dựng và quản lý các chiến lược tiếp thị cho Trung tâm và các hoạt động của Trung tâm nhằm đẩy mạnh hình ảnh và danh tiếng của Trung tâm Ươm tạo.

4. Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật và Tiện ích

Phòng có trách nhiệm quản lý hạ tầng kỹ thuật từ việc quản lý, duy trì, bảo quản tốt hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giải quyết đơn yêu cầu của Doanh nghiệp đến việc kiểm soát các dịch vụ cho doanh nghiệp và quản lý các thủ tục mua bán liên quan đến hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm…Phòng còn quản lý tiện ích như là cung cấp các dịch vụ tiện ích, dự báo và xử lý các tình huống khẩn cấp…Đồng thời cung cấp đầy đủ các hạ từng kỹ thuật, lập hồ sơ theo dõi, quản lý và hỗ trợ cho từng doanh nghiệp trong suốt thời gian tham gia ươm tạo.

5. Phòng Ươm tạo Công nghệ

Phòng có trách nhiệm vụ trong việc tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến công tác hoàn thiện quy trình công nghệ (trong các lĩnh vực tế bào thực vật, vi sinh và trồng trọt), hỗ trợ Doang nghiệp trong việc sử dụng trang thiết bị hiện đại và hoàn thiện quy trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…Đồng thời, phòng còn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về Nuôi cấy mô thực vật, sản xuất chế phẩm vi sinh, tư vấn kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây trong nhà màng. Bên cạnh đó phòng còn hợp tác với các Viện, Trường để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

Ngoài ra, Trung tâm còn có Ban cố vấn và mạng lưới các chuyên gia, đối tác trong và ngoài nước sẽ hỗ trợ Ban Giám đốc các quyết định về quản lý điều hành hoạt động trong Trung tâm Ươm tạo cũng như hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia ươm tạo.

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2023 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?