1.1. Lĩnh vực kinh doanh
Doanh nghiệp sẽ hoạt động trong các lĩnh vực sau:
1/ Sản xuất phân hữu cơ vi sinh chất lượng cao từ rác thải và than bùn.
2/ Sản xuất chế phẩm Limo NI dùng để nâng cao hiệu quả sử dụng phân đạm,
đồng thời làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
3/ Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật sinh học Limo I 0.3EC và Limo F 0.1EC không
lưu bã độc, không gây ô nhiễm môi trường và nhiễm độc rau quả.
4/ Sản xuất phân hữu cơ sinh học AZA 250SP diệt tuyến trùng và nấm bệnh
trong đất.
Các sản phẩm trên đều được Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh công
nhận là hàng hóa hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ.
Trong 2 năm đầu, công ty có kế hoạch triển khai công nghệ chiết xuất hoạt chất
Azadirachtin limonoid từ hạt cây neem Azadirachta indica để sản xuất thuốc bảo vệ
thực vật sinh học Limo I 0.3EC, Limo F 0.1EC và phân hữu cơ sinh học AZA 250SP.
1.2. Hình thức và phạm vi kinh doanh
 Sản xuất  Bán lẻ  Bán buôn  Dịch vụ  Nông lâm ngư nghiệp
 Doanh nghiệp mới thành lập  Doanh nghiệp đang hoạt động

0 Comments

Leave a reply

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2021 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?