* Quy trình công nghệ trồng nấm linh chi đỏ:

– Quy mô: 100m2

– Năng suất: 150-170kg nấm khô /vụ

– Thời gian từ trồng đến thu hoạch mỗi vụ: 5 tháng

– Số vụ/năm: 2 vụ

– Điều kiện thích hợp triển khai:

+ Nhiệt độ: 20 – 30oC

+ Độ ẩm:70 – 85%

– Chi phí đầu tư: (nhà trồng, kệ, hệ thống tưới phun sương, hệ thống xả nền.v.v.): 140.000.000-150.000.000đ

* Quy trình công nghệ trồng nấm hồng chi:

– Quy mô: 100m2

– Năng suất: 120-130kg nấm khô/vụ

– Thời gian từ trồng đến thu hoạch mỗi vụ: 5 tháng

– Số vụ/năm: 2 vụ

– Điều kiện thích hợp triển khai:

+ Nhiệt độ: 20 – 30oC

+ Độ ẩm: 70 – 85%

– Chi phí đầu tư (nhà trồng, kệ, hệ thống tưới phun sương, hệ thống xả nền.v.v.): 140.000.000-150.000.000đ

* Quy trình công nghệ trồng nấm bào ngư xám:

– Quy mô: 100m2

– Năng suất: 2.5 -2.7 tấn tươi/vụ

– Thời gian từ trồng đến thu hoạch mỗi vụ: 5 tháng

– Số vụ/năm: 2 vụ

– Điều kiện thích hợp triển khai:

+ Nhiệt độ: 28 – 32oC

+ Độ ẩm: 70 – 85%

– Chi phí đầu tư (nhà trồng, kệ, hệ thống tưới phun sương, hệ thống xả nền.v.v.): 140.000.000-150.000.000đ

* Quy trình công nghệ trồng nấm hoàng kim:

– Quy mô: 100m2

– Năng suất: 3-3.2 tấn tươi/vụ

– Thời gian từ trồng đến thu hoạch mỗi vụ: 6 tháng

– Số vụ/năm: 2 vụ

– Điều kiện thích hợp triển khai:

+ Nhiệt độ: 25 – 28oC

+ Độ ẩm: 70 – 85%

– Chi phí đầu tư (nhà trồng, kệ, hệ thống tưới phun sương, hệ thống xả nền.v.v.): 140.000.000-150.000.000đ

* Quy trình nuôi trồng nấm hầu thủ:

– Quy mô: 60m2

– Năng suất: 80-90kg nấm tươi/vụ

– Thời gian từ trồng đến thu hoạch mỗi vụ: 3 tháng

– Số vụ/năm: 4 vụ

– Điều kiện thích hợp triển khai:

+ Nhiệt độ: 28- 30oC

+ Độ ẩm: 85 – 90%

+ Ánh sáng: 300-400 lux

– Chi phí đầu tư: (nhà trồng, kệ, hệ thống tưới phun sương, hệ thống xả nền.v.v.): 85.000.000-90.000.000đ

* Quy trình nuôi trồng nhộng trùng thảo Conrdyceps militaris:

– Quy mô: 60m2

– Năng suất: 20-25kg sinh khối khô/vụ

– Thời gian từ trồng đến thu hoạch mỗi vụ: 2.5 tháng

– Số vụ/năm: 4 vụ

– Điều kiện thích hợp triển khai:

+ Nhiệt độ: 18 – 20oC

+ Độ ẩm: 90 – 95%

+ Ánh sáng: 500 – 1000 lux

– Chi phí đầu tư (nhà trồng, kệ có đèn led, máy lạnh công nghiệp, hệ thống phun ẩm.v.v.): 130.000.000-135.000.000đ

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2022 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?