LĨNH VỰC CÔNG NGHÊ TẾ BÀO THỰC VẬT

* Quy trình nhân giống invitro

– Phương pháp nhân giống: Nuôi cấy mô tế bào thực vật

– Đối tượng cây trồng:

+ Cây lan Dendrobium

Tiêu chuẩn: cao cây 5-7 cm, số lá 4-5 lá, số rễ 3-4 rễ, cây có hình thái khỏe mạnh, không dị dạng.

Năng năng lực cung cấp cây giống cho thị trường: 100.000-200.000 cây/năm

+ Cây lan Mokara

Tiêu chuẩn: Chiều cao cây 5-7 cm, số lá 4-5 lá, số rễ 3-4 rễ, cây có hình thái khỏe mạnh, không dị dạng.

Năng năng lực cung cấp cây giống cho thị trường: 20.000-30.000 cây/năm

+ Các loại cây kiểng lá, hoa nền: Trầu bà chân vịt, Hồng môn, Môn nhung…

Tiêu chuẩn: Chiều cao cây 5-7 cm, số lá 4-5 lá, số rễ 3-4 rễ, cây có hình thái khỏe mạnh, không dị dạng.

Năng năng lực cung cấp cây giống cho thị trường: 10.000-20.000 cây/năm

+ Các giống cây dược: liệu Sâm cau, Lan gấm, Huyền sâm, Khôi nhung, Lan một lá, Thạch hộc tía

Năng năng lực cung cấp cây giống cho thị trường: 20.000-30.000 cây/năm

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2023 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?