Mô tả doanh nghiệp

o Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao An Bình Nature Life
o Đại diện pháp luật: Phạm Thành Lộc
o Mã số thuế: 0314238250
o Địa chỉ: 56 Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố
Hồ Chí Minh
o Cơ sở sản xuất: Đang tham gia ươm tạo doanh nghiệp và đặt cơ sở sản
xuất tại Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao
Tp.HCM.
o Ngày cấp giấy phép: 18/02/2017Ngày hoạt động: 20/02/2017 (Đã hoạt
động 5 tháng)
o Điện thoại: 0909967086

0 Comments

Leave a reply

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2021 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?