Doanh nghiệp sẽ hoạt động trong các lĩnh vực sau:
Canh tác dế trên quy mô công nghiệp, chế biến thành bột đạm từ dế và dế sấy nguyên
con
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
x Sản xuất x Bán lẻ x Bán buôn  Dịch vụ  Nông lâm ngư nghiệp
x Doanh nghiệp mới thành lập  Doanh nghiệp đang hoạt động

0 Comments

Leave a reply

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2019 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?