Công ty TNHH Cội Nguồn Thực Phẩm Việt Nam được thành lập ngày 29
tháng 01 năm 2011.
Với sứ mệnh là đưa những sản phẩm rau quả an toàn có nguồn gốc đến tay
người tiêu dùng.
Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều hộ nông dân không thể đáp ứng các tiêu
chuẩn mà doanh nghiệp đặt ra. Vì vậy, tự sản xuất là giải pháp mà doanh nghiệp
chọn để có nguồn sản phẩm ổn định để tiêu thụ và phát triển.

0 Comments

Leave a reply

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2022 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?