Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Phương Nam – Phuongnam Agricultural Development Co. Ltd.
PADCO được thành lập với mục đích tham gia chương trình ươm tạo doanh nghiệp của Khu Nông nghiệp Công
nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) và hiện nay PADCO là thành viên
chính thức của Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh.

Để đáp ứng được các tiêu chuẩn thành viên của khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. HCM, PADCO đã và đang sở
hữu cũng như tiếp quản những tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực nông nghiệp ở cả trong và ngoài nước như các
giống cây trồng mới, các quy trình sản xuất phân bón sinh học, phân bón vi sinh, các chế phẩm sinh học hiện đại …

0 Comments

Leave a reply

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2022 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?