Các lĩnh vực mà Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao thực hiện ươm tạo doanh nghiệp gồm:

– Hoa lan, cây kiểng và hoa các loại
– Nấm, cây dược liệu
– Giống cây trồng
– Rau an toàn
– Các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp…
– Lĩnh vực thủy sản

Trong giai đoạn đầu, Trung tâm sẽ tập trung ươm tạo một số lĩnh vực chính với mục tiêu là dự kiến 3 năm đầu sẽ ươm tạo thành công 5 doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc các lĩnh vực: 01 doanh nghiệp sản xuất hạt giống các loại, 01 doanh nghiệp sản xuất các loại hoa lan, 01 doanh nghiệp sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ trong sản xuất nông nghiệp, trong thời gian kế tiếp sẽ ươm tạo thành công 7-8 doanh nghiệp cho mỗi giai đoạn (mỗi 3 năm).

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2023 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?