Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ:

a/ Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực hóa sinh.

b/ Sản xuất thử – thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh các

sản phẩm là kết quả nghiên cứu và phát triển.

c/ Dịch vụ KH-CN: Tư vấn, thông tin khoa học và công nghệ, huấn luyện bồi

dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký.

d/ Hợp tác trong và ngoài nước theo các lĩnh vực đăng ký phù hợp với luật định.

1.2. Hình thức và phạm vi kinh doanh

 Sản xuất  Bán lẻ  Bán buôn  Dịch vụ  Nông lâm ngư nghiệp

 Doanh nghiệp mới thành lập  Doanh nghiệp đang hoạt động

0 Comments

Leave a reply

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2021 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?