Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao (Trung tâm Ươm tạo) là đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, được thành lập theo Quyết định số 4615/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động phi lợi nhuận nhằm khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hình thành và phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

LIÊN HỆ: TRUNG TÂM ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Trụ sở chính: Ấp 1, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, Tp.HCM

Địa chỉ văn phòng: 499 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại: 08-6264 6103                                   Fax: 08-6264 6104

Email: uomtaocnc@gmail.com

Website: www.abi.com.vn 

 

TIỀN ƯƠM TẠO

ƯƠM TẠO

HẬU ƯƠM TẠO

CHỨC NĂNG

Với mục tiêu trở thành đầu mối cung cấp dịch vụ ươm tạo các công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp và ươm tạo thành công các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao đã xác định được chức năng của mình như sau:

 • Tuyển chọn và hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, có ý tưởng khoa học công nghệ trong nông nghiệp và có dự án kinh doanh khả thi nhằm phát triển thành các doanh nghiệp công nghệ; tạo ra được những sản phẩm có chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của thị trường, có khả năng kinh doanh hiệu quả đáp ứng yêu cầu của thị trường khi ra khỏi Trung tâm ươm tạo.
 • Liên kết, phối hợp các tổ chức tài chính, tổ chức khoa học – công nghệ, các cán bộ khoa học kỹ thuật, nhà quản lý có khả năng và kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch kinh doanh, luật pháp, kế toán, công nghệ, đào tạo… nhằm giúp các doanh nghiệp công nghệ hoàn chỉnh sản phẩm công nghệ, phát triển kinh doanh, và góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội và thị trường công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh.

NHIỆM VỤ

Trở thành một cầu nối hữu hiệu liên kết giới nghiên cứu KHCN với thị trường. Thúc đẩy quá trình thương mại hóa các công trình nghiên cứu khoa học.

Giảm rủi ro và nguy cơ thất bại trong kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ, các doanh nhân khởi nghiệp.

 • Tổ chức và triển khai các hoạt động hỗ trợ những cá nhân, tổ chức…có dự án kinh doanh dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, phù hợp với các tiêu chí công nghệ cao trong nông nghiệp, tiến đến thành lập doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
 • Tổ chức đào tạo và hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ về các lĩnh vực quản trị kinh doanh, khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ, luật pháp, vay vốn, tiếp cận nhà đầu tư, và nghiên cứu sản xuất hợp tác, liên kết với các cơ sở nghiên cứu khoa học (Viện, trường), các Tổ chức kinh tế, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao, cơ quan khuyến nông và các nhà khoa học trong nước cũng như ngoài nước để tiếp thu và thực hiện chuyển giao công nghệ tiên tiến giúp cho các doanh nghiệp trong Trung tâm Ươm tạo cải tiến công nghệ, quy trình sản xuất sản phẩm và nghiên cứu sản xuất thử nghiệm.
 • Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp theo định hướng của Đảng và Nhà nước, phù hợp với Nghị quyết TW 7 (Khóa X) về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 • Nâng cao khả năng sáng tạo và kỹ năng khởi nghiệp thông qua việc hỗ trợ thương mại hoá các kết quả nghiên cứu khoa học của các sinh viên, nhà khoa học trong các Trường đại học, các Viện nghiên cứu và trong cộng đồng.
 • Tiếp cận với các tổ chức tài chính tín dụng, tổ chức đầu tư để thu hút nguồn vốn đầu tư cho các doanh nghiệp được ươm tạo trong Trung tâm Ươm tạo.
 • Tạo môi trường thân thiện, sáng tạo và hợp tác nhằm hình thành mối liên kết – hợp tác – phát triển giữa các doanh nghiệp công nghệ trong Trung tâm Ươm tạo và giữa Trung tâm Ươm tạo với các doanh nghiệp bên ngoài.
 • Làm đầu mối triển khai các quan hệ của Ban Quản Lý Khu NNCNC với các tổ chức, các vườn ươm khác trong và ngoài nước để hình thành mạng lưới hỗ trợ, tài trợ cho các hoạt động của Trung tâm Ươm tạo và doanh nghiệp.
 • Thử nghiệm mô hình tổ chức, quản lý và vận hành Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao trong Khu NNCNC làm cơ sở để phát triển các Trung tâm Ươm tạo khác của Thành phố.

QUYỀN HẠN

Quản lý các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp và quá trình thực hiện các dự án của Trung tâm ươm tạo.

 • Xây dựng hệ thống các tiêu chí tuyển chọn doanh nghiệp đầu vào, tiêu chí doanh nghiệp tốt nghiệp đầu ra, và tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm ươm tạo.
 • Xây dựng quy trình và tổ chức tuyển chọn, ươm tạo và xét tốt nghiệp; xác định hệ thống quy chế hỗ trợ của Trung tâm ươm tạo.

Tổ chức các hoạt động, dịch vụ ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao và triển khai tuyển chọn, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng mạng lưới hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng nhằm đạt các thoả thuận về cung cấp dịch vụ hỗ trợ ưu đãi đối với các doanh nghiệp được ươm tạo.

Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo, các khóa huấn luyện, đào tạo trong và ngoài nước về các lĩnh vực công nghệ trong nông nghiệp và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp có liên quan, theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố.

Chủ động quản lý tài sản, phân bổ và điều chỉnh chi tiết việc sử dụng ngân sách do thành phố cấp theo thực tế hoạt động có hiệu quả của Trung tâm ươm tạo và đặc điểm lĩnh vực công nghệ của doanh nghiệp được ươm tạo, phù hợp với quy định pháp luật nhà nước.

Thu và sử dụng các khoản phí sử dụng dịch vụ; tìm kiếm, tiếp nhận và quản lý các nguồn tài trợ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch phát triển của Trung tâm ươm tạo; kiến nghị các cơ chế chính sách cần thiết nhằm hỗ trợ cho hoạt động ươm tạo doanh nghiệp nói chung.

Điều này hoàn toàn được, cá nhân có hộ khẩu ở đâu không quan trọng miễn là công ty đăng kí kinh doanh tại HCM.

Trung tâm sẽ đánh giá dự án thông qua một vài tiêu chí cơ bản sau đây: • Chất lượng đội ngũ sáng lập • Ý tưởng và mô hình kinh doanh • Khả năng tăng trưởng • Quy mô thị trường mục tiêu • Công nghệ, sản phẩm (tính mới)

Sở không làm việc trực tiếp với startup, startup muốn tham gia Vườn ươm phải nộp hồ sơ vào 1 vườn ươm. ABI là 1 trong những đơn vị được sở uỷ quyền trong việc chọn lọc và tiến cử startup tham gia chương trình

Để đăng ký tham gia chương trình SpeedUp, nếu là doanh nghiệp thì điều kiện là Đăng ký kinh doanh tại TPHCM không quá 5 năm. Bạn có thể nộp dự án của mình tại BSSC (là vườn ươm được sở chỉ định), BSSC sẽ sơ tuyển và giúp bạn hoàn thành hồ sơ đăng ký.

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2023 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?