– Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật, chi tiết:

nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học (trừ nghiên cứu và phát triển khoa học y

học).

– Trồng cây gia vị, cây dược liệu.

– Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, chi tiết: các khâu chuẩn bị trước khi bán sản

phẩm, như làm sạch, phân loại, sơ chế, phơi sấy.

– Chế biến và bảo quản rau quả.

– Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ tre, nứa) và động vật sống.

0 Comments

Leave a reply

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2021 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?