Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/fsaleasi/domains/abi.com.vn/public_html/wp-content/plugins/essential-grid/includes/item-skin.class.php on line 1306

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/fsaleasi/domains/abi.com.vn/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/fsaleasi/domains/abi.com.vn/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/fsaleasi/domains/abi.com.vn/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3689
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 – TRUNG TÂM ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

  Căn cứ Công văn số 528/NNCNC-VP ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Truởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao về việc phê duyệt đề nghị gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao.

Căn cứ Thông báo số 135/TB -TTUT ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao về việc tuyển dụng viên chức năm 2022.

Trung tâm Ươm tạo thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

1. Chỉ tiêu viên chức cần tuyển dụng : 10 người

  Nhu cầu tuyển dụng viên chức vào các vị trí: 04 vị trí

– Kế toán viên (06.031): 01 người

– Hỗ trợ doanh nghiệp (01.003): 01 người.

– Kỹ sư Ươm tạo công nghệ (V.05.02.07): 05 người.

– Nhân viên (01.005): 03 người

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đúng nguyên tắc tuyển dụng:

Stt Vị trí việc làm Mã chức danh nghề nghiệp Chỉ tiêu cần tuyển Yêu cầu trình độ chuyên môn
01  

Kế toán viên

 

06.031 01 – Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán, tài chính.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

 

02

 

 

Hỗ trợ doanh nghiệp

 

01.003 01 – Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành sau: Kinh tế, Quản trị kinh doanh

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT  ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

03  

Kỹ sư Ươm tạo công nghệ

 

V.05.02.07 05 – Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành sau: Công nghệ sinh học, nuôi trồng thủy sản.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

04 Nhân viên 01.005 03 – Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên một trong các chuyên ngành sau: Nông nghiệp, trồng trọt.

3. Hồ sơ dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 bộ hồ sơ, thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển ghi rõ vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

b) 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

4. Hình thức và nội dung xét tuyển:

4.1 Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

4.2 Nội dung tuyển dụng

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn, kiểm tra kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh,  con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm  vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả vòng 2.

d) Ưu tiên theo vị trí việc làm tại phụ lục chỉ để tính khi có 02 trường hợp điểm bằng nhau ở một vị trí cần tuyển dụng.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2 theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 24/6/2022 đến hết ngày 24/7/2022 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

– Địa điểm nhận hồ sơ, số điện thoại liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao. Địa chỉ: Lầu 11 số 255, đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 6264 6103./.

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2022 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?