THÔNG BÁO

Về việc thay đổi trụ sở làm việc

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố
Hồ Chí Minh trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị về việc thay đổi trụ sở
làm việc của Trung tâm, cụ thể như sau:
1. Địa chỉ trụ sở làm việc cũ: Số 499 ABC đường Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
2. Địa chỉ trụ sở làm việc mới: Tầng 11 tòa nhà số 255 đường Trần Hưng
Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Số điện thoại: 028.62646103
Địa chỉ mail: uomtao.ahtp@tphcm.gov.vn
3. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019
Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao trân trọng
thông báo tới các quý cơ quan, đơn vị biết để liên hệ./.

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2020 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?