SIDERTRUNGTAMMOI

MỤC TIÊU

– Kết nối với các tổ chức tín dụng, Quỹ đầu tư mạo hiểm như: Quỹ Bảo lãnh Tín dụng Tp.HCM, Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp…

– Hỗ trợ tham gia chương trình “Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo – SpeedUp”

– Hỗ trợ kết nối, tiếp cận với các nguồn quỹ tài trợ nước ngoài…

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2023 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?