GIỚI THIỆU

Trang thiết bị phòng Ươm tạo Công nghệ

Những cơ sở hạ tầng, thiết bị được trang bị cho phòng Ươm tạo Công nghệ với mục tiêu nghiên cứu và hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia ươm tạo: hệ thống phòng thí nghiệm (công nghệ tế bào thực vật, công nghệ vi sinh, sinh học phân tử ứng dụng …), hệ thống nhà màng, nhà xưởng, đất đai …

Giới thiệu Phòng Ươm tạo Công nghệ

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

TÀI LIỆU