HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Trung tâm đã trang bị những hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại thuộc các lĩnh vực như nuôi cấy mô tế bào thực vật, canh tác không sử dụng đất trong nhà màng, công nghệ vi sinh, nuôi trồng và chế biến nấm ăn và nấm dược liệu… để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm sản phẩm.

Xem thêm

GIỚI THIỆU QUẢNG BÁ TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng, đưa sản phẩm của doanh nghiệp đến với thị trường thông qua các hội chợ…

Xem thêm

ĐÀO TẠO TẬP HUẤN

Đào tạo thông qua các khóa tập huấn về kỹ thuật cũng như kỹ năng khởi nghiệp,tiếp cận nguồn vốn (Tiếp thị bán hàng…

Xem thêm

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Hỗ trợ chuyển giao công nghệ đối với các ý tưởng, nghiên cứu khoa học. Giúp doanh nghiệp đăng kí và bảo hộ thương hiệu, ý tưởng.

Xem thêm

TIẾP CẬN NGUỒN VỐN

Hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn quỹ hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam

Xem thêm

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2023 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?