Liên hệ Liên hệ
Nhận báo giá Nhận
báo giá

Chức năng nhiệm vụ quyền hạn


CHỨC NĂNG

Với mục tiêu trở thành đầu mối cung cấp dịch vụ ươm tạo các công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp và ươm tạo thành công các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao đã xác định được chức năng của mình như sau:

 • Tuyển chọn và hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, có ý tưởng khoa học công nghệ trong nông nghiệp và có dự án kinh doanh khả thi nhằm phát triển thành các doanh nghiệp công nghệ; tạo ra được những sản phẩm có chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của thị trường, có khả năng kinh doanh hiệu quả đáp ứng yêu cầu của thị trường khi ra khỏi Trung tâm ươm tạo.
 • Liên kết, phối hợp các tổ chức tài chính, tổ chức khoa học – công nghệ, các cán bộ khoa học kỹ thuật, nhà quản lý có khả năng và kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch kinh doanh, luật pháp, kế toán, công nghệ, đào tạo… nhằm giúp các doanh nghiệp công nghệ hoàn chỉnh sản phẩm công nghệ, phát triển kinh doanh, và góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội và thị trường công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ươm tạo các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
 • Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ ươm tạo công nghệ phục vụ ươm tạo doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo về nông nghiệp công nghệ cao như nghiên cứu khoa học; mô hình trình diễn; sản xuất, sản xuất thử nghiệm; hoàn thiện, phát triển và chuyển giao công nghệ; kinh doanh, thương mại hóa công nghệ, sản phẩm trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, công nghệ sau thu hoạch,…

NHIỆM VỤ

 • Tổ chức và triển khai các hoạt động hỗ trợ những cá nhân, tổ chức,… có dự án kinh doanh dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phù hợp với các tiêu chí công nghệ cao trong nông nghiệp, tiến đến thành lập doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
 • Tập hợp, tổ chức huấn luyện và hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao về các lĩnh vực: nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh, khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ, luật pháp, vay vốn, tiếp cận nhà đầu tư và nghiên cứu sản xuất hợp tác, liên kết với các cơ sở nghiên cứu khoa học (Viện, trường), các tổ chức kinh tế, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ Sinh học, cơ quan khuyến nông và các nhà khoa học trong nước cũng như ngoài nước để tiếp thu và thực hiện chuyển giao công nghệ tiên tiến giúp cho các doanh nghiệp được ươm tạo trong Trung tâm cải tiến công nghệ, quy trình sản xuất sản phẩm… và tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, ươm tạo công nghệ.
 • Nâng cao khả năng sáng tạo và kỹ năng khởi nghiệp thông qua việc hỗ trợ thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học của các sinh viên, nhà khoa học trong các Trường đại học, các Viện nghiên cứu và trong cộng đồng.
 • Tiếp cận với các tổ chức tài chính tín dụng, tổ chức đầu tư để thu hút nguồn vốn đầu tư cho các doanh nghiệp được ươm tạo trong Trung tâm Ươm tạo.
 • Tạo môi trường thân thiện, sáng tạo và hợp tác nhằm hình thành mối liên kết – hợp tác – phát triển giữa các doanh nghiệp công nghệ trong Trung tâm ươm tạo và giữa Trung tâm ươm tạo với các doanh nghiệp bên ngoài.
 • Xây dựng mạng lưới liên kết với các cá nhân, tổ chức, các Trung tâm ươm tạo trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, quản trị doanh nghiệp, tài chính, xây dựng và phát triển thương hiệu để hỗ trợ cho các doanh nghiệp ươm tạo. Trường hợp liên kết, hợp tác với tổ chức nước ngoài phải báo cáo Ban Quản lý xin chủ trương thao quy định.
 • Thử nghiệm mô hình tổ chức, quản lý và vận hành Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao trong Khu Nông nghiệp Công nghệ cao làm cơ sở để phát triển các Trung tâm ươm tạo khác của Thành phố.
 • Hỗ trợ và cung ứng cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, kỹ thuật và dịch vụ thiết yếu cho các doanh nghiệp tham gia ươm tạo, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo đúng quy định.
 • Hỗ trợ giới thiệu quảng bá sản phẩm, công nghệ, doanh nghiệp NNCNC thông qua các hình thức tổ chức hội chợ, hội thảo, triển lãm.
 • Triển khai thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ ươm tạo công nghệ như nghiên cứu, hoàn thiện, phát triển và chuyển giao công nghệ; tổ chức sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ kết quả của các hoạt động nghiên cứu, các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về các lĩnh vực công nghệ sinh học, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, công nghệ sau thu hoạch,…nhằm tạo ra các sản phẩm nông sản, chế phẩm sinh học, giống cây trồng, vật nuôi,…có năng suất cao, có hiệu quả kinh tế, có tính khả thi và nhân rộng cho ngành nông nghiệp để thu hút các doanh nghiệp tham gia ươm tạo.

QUYỀN HẠN

Quản lý các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp và quá trình thực hiện các dự án của Trung tâm ươm tạo.

 • Xây dựng hệ thống các tiêu chí tuyển chọn doanh nghiệp đầu vào, tiêu chí doanh nghiệp tốt nghiệp đầu ra, và tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm ươm tạo.
 • Xây dựng quy trình và tổ chức tuyển chọn, ươm tạo và xét tốt nghiệp; xác định hệ thống quy chế hỗ trợ của Trung tâm ươm tạo.

Tổ chức các hoạt động, dịch vụ ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao và triển khai tuyển chọn, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng mạng lưới hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng nhằm đạt các thoả thuận về cung cấp dịch vụ hỗ trợ ưu đãi đối với các doanh nghiệp được ươm tạo.

Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo, các khóa huấn luyện, đào tạo trong và ngoài nước về các lĩnh vực công nghệ trong nông nghiệp. Thực hiện các hợp đồng, hợp tác trong dịch vụ chuyển giao công nghệ; thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu thử nghiệm, mô hình tình diễn trong lĩnh vực nông nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước và thành phố để phục vụ ươm tạo doanh nghiệp. Sản xuất, kinh doanh, thương mại hóa các sản phẩm nông nghiệp thuộc các lĩnh vực cây trồng; vật nuôi; thủy sản; nấm ăn, nấm dược liệu; chiết xuất tinh dầu dược liệu; chế phẩm vi sinh phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, sản phẩm sơ chế đóng gói, sản phẩm chế biến nông sản sau thu hoạch,…

Chủ động quản lý tài sản, phân bổ và điều chỉnh chi tiết việc sử dụng ngân sách do thành phố cấp theo thực tế hoạt động có hiệu quả của Trung tâm ươm tạo và đặc điểm lĩnh vực công nghệ của doanh nghiệp được ươm tạo, phù hợp với quy định pháp luật nhà nước.

Thu và sử dụng các khoản thu từ phí sử dụng dịch vụ; hoạt động sản xuất kinh doanh; tìm kiếm, tiếp nhận và quản lý các nguồn tài trợ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây