Liên hệ Liên hệ
Nhận báo giá Nhận
báo giá

Ban giám đốc

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM.

 

Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Trung tâm


Ban Giám đốc Trung tâm gồm: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc
1. Giám đốc:
- Quản lý chỉ đạo, điều hành chung các hoạt động của Trung tâm Ươm tạo, chỉ đạo việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm và kế hoạch dài hạn của Trung tâm.
- Trực tiếp chỉ đạo đối với Công tác Kế hoạch, tài chính; công tác Tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, thi đua Khen thưởng; Công tác hành chính, quản trị; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác đối nội, ngoại và chỉ đạo xây dựng Chương trình, kế hoạch hoạt động của Trung tâm;
- Phụ trách công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
- Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung tâm; Đánh giá viên chức; xem xét kỷ luật, tuyển dụng viên chức;
- Chủ tài khoản Trung tâm;
- Trực tiếp phụ trách các bộ phận: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Hỗ trợ Công nghệ Tế bào thực vật;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao phân công.
2. Phó Giám đốc thứ nhất
- Phụ trách công tác quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp;
- Trực tiếp làm việc và ký các Biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu các hợp đồng thuộc hoạt động quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp; chuyển giao; đầu tư xây dựng và các hợp đồng thương mại giao dịch khác của Trung tâm;
- Trực tiếp phụ trách phòng Phòng Quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp;
- Theo dõi tiếp nhận công cụ, vật tư, hàng hóa và trực tiếp ký phiếu xuất kho, kiểm tra việc sử dụng công cụ, vật tư, hàng hóa;
- Theo dõi nghiệm thu công cụ, vật tư, hàng hóa của đơn vị;
- Trực và giải quyết công việc khi Giám đốc đi vắng (khi có giấy ủy quyền);
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.
3. Phó Giám đốc thứ hai
- Giúp Giám đốc trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Trung tâm tại trụ sở ấp 1, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh; trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các chương trình, dự án đầu tư công của Trung tâm;
- Phụ trách công tác phòng chống cháy nổ, thiên tai, bão lụt; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn của Trung tâm;
- Trực tiếp và chỉ đạo tiếp các đoàn khách đến tham quan, làm việc tại Trung tâm ở ấp 1, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi theo phân công của Giám đốc;
- Trưởng ban kiểm kê và thanh lý tài sản của đơn vị;
- Trực tiếp ký Hợp đồng và Biên bản thanh lý các Hợp đồng thuộc hoạt động quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp; chuyển giao công nghệ; đầu tư xây dựng và các hợp đồng thương mại giao dịch khác của Trung tâm;
- Phụ trách mảng khoa học công nghệ: Tổ chức triển khai các dự án, đề tài nhiệm vụ khoa học công nghệ, các mô hình trình diễn hỗ trợ các doanh nghiệp ươm tạo;
- Trực tiếp phụ trách phòng Hỗ trợ công nghệ cây trồng, phòng Hỗ trợ công nghệ vi sinh, phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật và tiện ích;
- Trực và giải quyết công việc khi Giám đốc đi vắng (khi có giấy ủy quyền);
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây