Liên hệ Liên hệ
Nhận báo giá Nhận
báo giá

Tổ chức Hành chính

  1. Chức năng
  • Tham mưu và giúp Giám đốc trong công tác Tổ chức, cán bộ; Bảo vệ chính trị nội bộ;
  • Đảm nhiệm công tác hành chính, văn thư-lưu trữ;
  • Phụ trách công tác lao động, tiền lương; thi đua-khen thưởng, kỷ luật;
  • Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Trung tâm.
  • Phối hợp với các Phòng chức năng vận hành, sử dụng hiệu quả tiện ích phục vụ chương trình ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp.
  1. Nhiệm vụ      
a. Tổ chức và lao động tiền lương
- Tham mưu và thực hiện những chỉ đạo của Giám đốc trong việc ban hành các Quyết định, Quy định thuộc thẩm quyền của Trung tâm trong lĩnh vực tổ chức bộ máy: quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng, tiếp nhận và điều động cán bộ viên chức theo quy định của Nhà nước.
- Tham mưu cho Giám đốc về việc lập kế hoạch: số lượng nhân sự và huấn luyện đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, quản lý. Xây dựng chỉ tiêu biên chế và dự toán quỹ lương hàng năm.
- Thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… 
- Phối hợp với các bộ phận chức năng của Trung tâm để tổ chức, củng cố bộ máy của Trung tâm gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả.
- Theo dõi công tác thi đua-khen thưởng, kỷ luật của Trung tâm.
b. Hành chính
- Tổng hợp hàng tháng, hàng quí, báo cáo năm và đột xuất cho Ban Giám đốc Trung tâm.
- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo đúng quy định.
- Xây dựng kế hoạch và mua sắm tài sản trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.
- Xây dựng và theo dõi việc thực hiện quy trình quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản của Trung tâm.
- Thực hiện công tác tổ chức và chuẩn bị cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo theo chỉ đạo của Giám đốc.
- Thực hiện các thủ tục đối với các đoàn khách đến liên hệ công tác tại Trung tâm.
- Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức thực hiện nghiêm túc nội quy lao động của Trung tâm.
- Thực hiện các công tác có liên quan đến việc quản lý, điều động xe, bảo vệ.
- Đôn đốc cán bộ viên chức thực hiện công sở văn minh sạch đẹp.
c. Quản lý hạ tầng kỹ thuật.
- Quản lý, duy trì, bảo quản tốt hệ thống hạ tầng kỹ thuật đưa vào sử dụng đúng công năng và mục tiêu phát triển toàn Trung tâm.
- Theo dõi thường xuyên và đánh giá hiện trạng đúng thực tế tất cả các hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị máy móc, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) khi đưa vào sử dụng để đề ra biện pháp khắc phục hiệu quả nhất khi có sự cố hay tình trạng xuống cấp xảy ra.
- Lập dự toán kinh phí duy tu, sửa chữa hàng năm về hạ tầng kỹ thuật và chi phí bảo trì sửa chữa các trang thiết bị máy móc, mạng lưới điện nước, PCCC toàn Trung tâm.
- Phối hợp các phòng chức năng tổ chức các lớp học, các khóa đào tạo, các buổi tọa đàm do Trung tâm tổ chức cũng như những đơn vị khác trong toàn Ban.
- Lập hồ sơ theo dõi tất cả các sự cố xảy ra toàn Trung tâm cũng như các doanh nghiệp tham gia ươm tạo.
- Cung cấp đầy đủ các hạ tầng kỹ thuật mà Trung tâm hiện có phục vụ cho hoạt động từng doanh nghiệp.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây