Liên hệ Liên hệ
Nhận báo giá Nhận
báo giá

Phòng Kế hoạch Tài chính

  1. Chức năng
- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong lĩnh vực kế hoạch, tài chính, kế toán, bao gồm:
+ Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Trung tâm.
+ Tham mưu cho Giám đốc trong công tác chi các nguồn thường xuyên và không thường xuyên của đơn vị.
- Quyết toán các nguồn kinh phí.
- Phối hợp các phòng chức năng quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản…
- Chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của nhà nước.
  1. Nhiệm vụ
- Xây dựng kế hoạch tài chính cho Trung tâm.
- Đánh giá và báo cáo hoạt động tài chính.
- Quản lý ngân sách và báo cáo cho Giám đốc.
- Thực hiện công tác tài chính, kế toán của Trung tâm.
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm  tất cả những việc liên quan đến công tác kế hoạch - tài chính, kế toán, liên đới chịu trách nhiệm cùng các phòng khác về những vụ việc có liên quan đến lĩnh vực mà phòng phụ trách.
- Thừa ủy quyền Giám đốc Trung tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán theo đúng quy định của Nhà nước. Đề xuất các giải pháp giúp Lãnh đạo Trung tâm quản lý công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, quản lý chiến lược và tiếp thị theo đúng qui định.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây