Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình ươm tạo doanh nghiệp

Ngày:31/01/2013

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia ươm tạo tại Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao 

 

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp đã thành lập)

- Bản tóm tắt kế hoạch kinh doanh

Download tại đây

- Bản sao CMND của người đại diện đăng ký

- Sơ yếu lý lịch của người đại diện đăng ký có dán hình

- Bản sao giấy chứng nhận hoặc patent liên quan đến sản phẩm kinh doanh (nếu có).

  1. Chương trình tìm kiếm các ứng viên tham gia ươm tạo
  2. Thông báo khai giảng chương trình đào tạo “Khởi sự Doanh nghiệp” khóa VII
  3. LỄ TỐT NGHIỆP “CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO”
  4. Tham gia chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện lần 3 năm 2012
  5. Chương trình Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ 2007-2010