⭐️Sáng ngày ngày 25/9, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao đã đón tiếp đoàn Liên minh mạng lưới các tổ chức ươm tạo khoa học và công nghệ Việt Nam (#VCASTI)
 
⭐️Thông qua buổi thăm quan, Trung tâm Ươm tạo và đoàn Liên minh mạng lưới các tổ chức ươm tạo khoa học và công nghệ Việt Nam (#VCASTI) đã cùng tìm hiểu, thảo luận, những thuận lợi, khó khăn trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Từ đó tìm kiếm các cơ hội cho hợp tác giữa các bên tốt hơn, cải thiện cũng như tạo niềm tin cho các doanh nghiệp nông nghiệp cũng như phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2023 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?