Công ty TNHH Vườn MayA thành lập năm 2011 và được sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp phép.
Khi được thành lập MAYA đã hướng tới mục đích tham gia chương trình
ươm tạo doanh nghiệp của Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp
Công nghệ cao – Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Do
đó mọi hoạt động của MAYA cũng như sản phẩm của MAYA đều đi theo
hướng nông nghiệp công nghệ cao.

0 Comments

Leave a reply

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2022 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?