Đào tạo, tập huấn
– Đào tạo kỹ năng khởi nghiệp
– Đào tạo phát triển thị trường, kinh doanh
– Đào tạo quản trị doanh nghiệp
– Đào tạo sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ
– Đào tạo, tập huấn các kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp như: kỹ thuật trồng
nấm, kỹ thuật trồng và nhân giống hoa lan, sản xuất và ứng dụng vi sinh trong
nông nghiệp, canh tác không sử dụng đất trong nhà màng…
– Đào tạo về xuất nhập khẩu và kinh doanh quốc tế
– Đào tạo, tập huấn về sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, vệ sinh an toàn thực
phẩm…

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2023 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?