Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP
ngày12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên
chức; Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công
tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; Quyết định số
95/QĐ-NNCNC ngày 04/6/2018 của Truởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp
Công nghệ cao về phân cấp tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức năm 2018
đối với Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao; Công
văn số 193/NNCNC-VP ngày 24/5/2018 của Truởng Ban Quản lý Khu Nông
nghiệp Công nghệ cao về việc đồng ý phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức
năm 2018 của Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao;
Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao Thành
phố thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 tại Trung tâm như sau:
1. Số lượng cần tuyển:
Số lượng cần tuyển: 05 chỉ tiêu
– Chuyên viên hỗ trợ doanh nghiệp: 02 người.
– Kỹ sư hỗ trợ ươm tạo công nghệ: 03 người.
2. Điều kiện dự tuyển:
Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tuyển
dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề
nghiệp, người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ,
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động
theo quy định của pháp luật lao động;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp:
– Vị trí hỗ trợ doanh nghiệp: tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các
chuyên ngành sau: Kinh tế, Công nghệ sinh học.
– Vị trí hỗ trợ ươm tạo công nghệ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên
ngành Sinh học, Công nghệ sinh học.
e) Có trình độ tin học A trở lên.
f) Ngoại ngữ trình độ B trở lên.

g) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm
đăng ký dự tuyển.
4. Hồ sơ dự tuyển
Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số
15/2012/TT-BNV;
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã –
phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính
đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;
d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm
học tập và điểm tốt nghiệp); trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước
ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
(nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
6. Ưu tiên trong tuyển dụng: thực hiện theo Quyết định số 03/2016/QĐ-
UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ.
7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 06/6/2018 đến hết ngày 03/7/2018.
Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Trung tâm
Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao. Địa chỉ: Lầu 1 số 499ABC
Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện
thoại: 028 6264 6103.

0 bình luận

Bình luận cho

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Đang gửi

©2019 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?