Trân trọng chúc mừng đồng chí Phạm Trần Thủy Tiên (Quần chúng ưu tú Chi bộ Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao – chiến sĩ Kỳ Nghỉ Hồng của Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao) vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam (15/7/2022).
Đồng chí Thủy Tiên vinh dự là một trong 15 đảng viên kết nạp tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam nhân kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (03/7/2007 – 03/7/2022).

Liên hệ

Gửi thông tin bạn quan tâm về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình .

Sending

©2023 Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao

Log in with your credentials

Forgot your details?